Met de auto

Gebruik de Event Pass

Maak het jezelf makkelijk: vermijd de omgeving van Vorst Nationaal, parkeer op een Park+Ride en kom vlot met tram of bus naar onze zaal. De MIVB Event Pass is inbegrepen in je toegangskaart en laat toe om op de dag van een concert of show met het MIVB-netwerk (tram, bus en metro) naar en van Vorst Nationaal te reizen.

Event Pass

Rij naar een Park+Ride

Parkeer gratis op de Park+Ride Stalle (Stallestraat 282, 1180 Ukkel), meteen aan de afrit 18 Drogenbos van de Brusselse Ring. Stap aan de halte Keyenbempt met je Event Pass (GO-verkoopautomaat aanwezig) op de tram 82 (richting Berchem Station) of de tram 32 (richting Noord Station) tot aan de halte Zaman – Vorst Nationaal. We laten extra trams inzetten afhankelijk van het verwachte bezoekersaantal.

Parking voor bezoekers met een beperking

Op de openbare weg, vlak naast de zaal, ter hoogte van de Victor Rousseaulaan 208 (links van het gebouw) zijn er parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een beperking.

De ingang van de zaal voor personen met een beperking bevindt zich aan de linkerzijde van de hoofdingang. Een steward zal je ticket controleren en de medische ploeg assisteert je naar je plaats in de zaal.

Kiss+Ride

Bij concerten die een jonger publiek aantrekken voorziet Vorst Nationaal een K+R-formule voor het veilig en efficiënt droppen en terug ophalen van jongeren. De drop off-zone bevindt zich in de Globelaan ter hoogte van de huisnummers 72-76 in 1190 Vorst. Bezoekers stappen op 5 minuten langs de door de politie bewaakte Globelaan naar de zaal. De persoon die brengt kan de auto vervolgens veilig parkeren in de Audi-parkeertoren op de hoek van de Tweede Britse Legerlaan en de Abdissenstraat in Vorst (zie ook verder). Deze parking is open vanaf 17.00 uur. Een parkeerticket kost 10 euro. Tegen het einde van het concert (zie timing bij het evenement zelf) kan de persoon die bracht de bezoekers terug opwachten op de esplanade voor de zaal om samen naar de parkeertoren Audi terug te keren. Tip: de autobestuurder kan de tijd tussenin desgewenst doorbrengen in één van de naburige horecazaken.

Parking Audi

Opgelet! Deze parking is niet altijd beschikbaar. Controleer enkele dagen vóór het evenement via de knop TIMING of deze parking al dan niet beschikbaar is!

Parking Audi is open op deze evenementen:


De Audi-parkeertoren bevindt zich op de hoek van de Tweede Britse Legerlaan en de Abdisssenstraat in Vorst. Van hieruit is het slechts een 10-tal minuten wandelen tot aan de zaal. Deze parking is open vanaf 17.00 uur. Een parkeerticket kost 10 euro.

Deze parking wordt over het algemeen in het weekend gebruikt en uitsluitend bij evenementen waarvoor Vorst Nationaal zijn volle capaciteit benut. Uitzonderingen zijn evenwel mogelijk.

Carpoolservice

Wil je een lift naar Vorst Nationaal? Ben je chauffeur van dienst en heb je nog vrije plaatsen? Denk aan carpoolen! Carpoolen is economisch en aangenaam! Het helpt om je ecologische voetafdruk te verkleinen en het verkeer richting onze zaal te verminderen. Daarom ondersteunen we de carpoolservice Eventpool van Taxistop maar al te graag.

Schrijf in op www.eventpool.be en zoek het event van je keuze. Post vervolgens je reisroute, vind een reisgezel en leg de tocht samen af!

Onze carpoolparking is exclusief voorbehouden voor de eerste 10 auto’s met carpoolers (min. 3 pers.) ingeschreven op www.eventpool.be van Taxistop. Details van beschikbare parkeerplaatsen per show kan je raadplegen op www.eventpool.be.

Parking Globe = VIP-Parking

Globelaan 36
1190 Brussel

Deze parking is exclusief voor VIP-bezoekers van Vorst Nationaal.

NIEUW: Evenementzone sinds 01.01.20

Sinds 1 januari 2020 geldt er een ‘evenementzone’ in de wijken rond Vorst Nationaal. Deze zone is ingevoerd om de druk van het autoverkeer en de parkeerproblemen van de buurtbewoners te verminderen.

Bezoekers van Vorst Nationaal betalen in deze zone 5 euro per uur vanaf 19.30 uur tot middernacht op showdagen. De zone is gesitueerd in de straten rond Vorst Nationaal en is herkenbaar aan de parkeermeters. Betalen kan via sms.

Kaart van de straten in de evenementzone (pdf)

Lage-emissiezone (LEZ)

Om de luchtkwaliteit en de volksgezondheid te verbeteren, mogen de meest vervuilende voertuigen sinds 1 januari 2018 niet meer rijden in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest valt onder de LEZ (m.a.w. alle 19 gemeenten). De Ring (R0) valt niet onder de LEZ, net als enkele toegangswegen tot transitparkings, waaronder de Parking Stalle, vanwaar je gebruik kan maken van het openbaar vervoer om naar de zaal te komen.

Parking Stalle kan je nog bereiken via de Stallestraat (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking), het Maarschalkdreefje en de Sterstraat (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking).

LEZ-zone Brussel
Kaart LEZ-zone

Respect voor de buurt

Respecteer bij het verlaten van Vorst Nationaal en het terugkeren naar de auto de rust van de buren en laat geen zwerfvuil in de nabijgelegen straten of op de parkeerterreinen achter. Zo wordt een uitje naar Vorst Nationaal niet een feest voor de één en een bron van ergernis voor de ander. Vorst Nationaal en de vele buurtbewoners danken je voor je begrip en medewerking.

SITUERINGSPLATTEGROND