Zaalplan

Naar je plaats in Vorst Nationaal

Alle bezoekers – met uitzondering van bestellers van rolstoelplaatsen – komen Vorst Nationaal binnen via de hoofdingang. Tickets worden aan de ingang gescand, iedere bezoeker moet zijn eigen ticket in de hand hebben. Volg daarna de kleur die op je ticket aangeduid is en het nummer van het zaalblok om je plaats te vinden. Onze stewards helpen je hierbij graag.

Opgelet! Het zaalplan geeft enkel en alleen de kleurzones weer waarin de plaatsen gesitueerd zijn. Dit plan heeft niets te maken met de verschillende prijscategorieën die bij een evenement van toepassing zijn. Elke organisator beslist zelf aan welke plaatsen hij welke prijs toekent.